Tokenizace: spojuje emitenty s investory

24. 3. 2020

Tokenizace nese několik výhod, které zásadním způsobem zlepší přístup na trh pro držitele aktiv a investory.

Kromě snížení obecných nákladů při emisi tokenů, tokenizace zlepšuje jak přístup k majetku, tak jeho přitažlivost.

Translate »
Scroll Up