30. 3. 2020

IDidentification

A new company conceptUpgrading your business A new company concept – Upgrading your business The greatest oportunity to enhance yourself on the network marketing. An amazing way to be useful to humanity. Become a partner/business associate. An ID – Identificator...

26. 3. 2020

Co je to zdravý životní styl?

Co je to zdravý životní styl? Individuální návyky každého, které ovlivňují zdravotní stav.Těchto pět oblastí vybíráme jako nejvíce ovlivňující délku života.Předchozí studie ukázaly, že mají velký dopad na riziko předčasné smrti. Definujeme tyto zdravé návyky: Zdravá strava je základem, jako je...
Translate »